Mừng Khai Trương NuMi Shop!


 

Nhân ngày khai trương NuMi shop, chúng mình sẽ giảm 10% cho tất cả mặt hàng từ đây đến 30/09/2012. 

Numi shop còn rất nhiều sản phẩm, chúng mình đang trong giai đoạn hoàn thiện và up ảnh lên dần dần

Hy vọng các bạn ủng hộ ^o^!

Advertisements