Croptop Fullset Xinh Xắn!


1. AQ1 – 370.000 VNĐ (Croptop fullset, vải chất và mịn, freesize)

2. AQ2a – 370.000 VNĐ (Croptop fullset, vải chất và mịn, freesize)

3. AQ2b – 370.000 VNĐ (Croptop fullset, vải chất và mịn, freesize)

4. AQ3 – 370.000 VNĐ (Croptop jean nạm đinh, hai màu như hình, freesize)

5. AQ4 – có những màu giống trong hình, freesize

Nếu mua fullset – 430.000 VNĐ

Nếu mua riêng: Áo – 165.000 VNĐ, quần – 285.000 VNĐ

 

6. AQ5a – 180.000 VNĐ (freesize, không kèm dây nịt)

7. AQ5b – 180.000 VNĐ (freesize)

8. AQ6 – 420.000 VNĐ (fullset, hai màu như hình, freesize)

 

9. AQ286 – 595.000 VNĐ  (fullset hàng thiết kế riêng của Thái Lan, vải cực chất, freesize)

Áo: 300.000 VNĐ

Quần: 295.000 VNĐ

10. A154 760.000 VNĐ (fullset, vest màu nude, vải cực chất, hàng thiết kế Thái Lan, freesize)

Áo: 440.000 VNĐ

Quần: 320.000 VNĐ

Advertisements